Niepozorna soja na ratunek płucom

Soja jest coraz częściej wymieniana przez naukowców w gronie pokarmów, które wspierają walkę z rakiem. Badania przeprowadzone między innymi na uniwersytecie Wayne wskazują, że zawarte w soi składniki zwiększają skuteczność radioterapii w leczeniu raka płuc.

Soja jest niezwykłą rośliną. To jeden z podstawowych pokarmów ludzi i zwierząt na całym świecie. Jednocześnie w ostatnim czasie trwają intensywne badania nad zawartymi w niej składnikami. Soja zawiera bowiem między innymi izoflawony. To im szczególną uwagę poświęcają w ostatnim czasie lekarze. Ten niepozorny składnik ma w istocie bardzo złożone działanie. Izoflawony są bowiem flawonoidami należącymi do fitoestrogenów, czyli grupy niesteroidowych substancji roślinnych, których struktura chemiczna wykazuje podobieństwo do ludzkich hormonów. Jednymi z najbogatszych źródeł izoflawonów są soja i rośliny strączkowe. Do najważniejszych izoflawonów, które wykazują aktywność biologiczną, należą daidzeina, genisteina i glicytyna. Co roku pojawia się około sto prac dotyczących ich wpływu na organizm człowieka. Jedna z ciekawszych została opublikowana w Journal of Thoracic Oncology.

Izoflawony w radioterapii

– Aby poprawić poprawić skuteczność radioterapii komórek raka płuc, badamy potencjał naturalnych składników soi. Badaliśmy więc zawarte w niej izoflawony pod kątem zwiększania efektów naświetlania komórek nowotworowych mając jednocześnie na uwadze  ochronę zdrowych komórek płuc przed uszkodzeniem – wyjaśnia dr Gilda Hillman z Wydziału Radioterapii Onkologicznej Wayne State University i Karmanos Cancer Intitute w Detroit.

Okazało się więc, że izoflawony zwiększają skuteczność radioterapii na dwa sposoby. Naświetalne, chore, komórki łatwiej poddawały się terapii, z kolei zdrowe komórki były chronione przez izoflawony przed terapeutycznym promieniowaniem.

Zniszczyć raka, chronić człowieka

Podczas badań nad komórkami niedrobnokomórkowego raka płuc (linii A549) dokonano istotnego dla wielu pacjentów na całym świecie eksperymentów. Przed radioterapią chorzy otrzymali izoflawony. Okazało się, że ich komórki rakowe po naświetlaniu wykazywały więcej uszkodzeń DNA i miały mniejszą zdolność do naprawy od komórek rakowych pacjentów nie otrzymujących izoflawonów i  poddanych wyłącznie napromieniowaniu.

Już wcześniej naukowcy dowiedli, że czysta genisteina (jeden z izoflawonów) ma w komórkach niedrobnokomórkowego raka płuc efekt przeciwnowotworowy. Teraz okazało się, że w przypadku zastosowania mieszanki z soi jest on silniejszy.

Bezpieczniej z soją

– Te naturalne izoflawony sojowe mogą uwrażliwiać komórki nowotworowe na działanie radioterapii, hamując ich mechanizmy przeżycia – wyjaśnia Gilda Hillman. – Jednocześnie izoflawony działają w prawidłowej tkance jak przeciwutleniacze, chroniąc ją przed niepożądanym uszkodzeniem przez radioterapię – dodaje Hillman. Naukowcy dodają, że preparaty z soi są bezpieczne dla pacjentów.

 

Soy isoflavones block cancer cells’ DNA repair mechanisms while protecting normal tissue