Strona główna » Wiedza » Profilaktyka i leczenie » Większe dawki witaminy D są skuteczniejsze

Większe dawki witaminy D są skuteczniejsze

Endokrynolodzy z australijskiego szpitala St George Hospital postanowili sprawdzić jaki wpływ na organizm człowieka ma suplementacja 2000 IU (International Unit, Jednostki Międzynarodowe) i 5000 IU witaminy D dziennie. Dla porównania: według polskich zaleceń podaż witaminy D z żywności lub preparatów powinna wynosić 800-1000 IU na dobę w okresie od października do marca.
W Australijskim szpitalu badaniem objęto osoby z niedoborem – wybrano więc 30 pacjentów, u których poziom wit. D we krwi nie przekraczał 20 ngl/ml (polska norma dla dorosłych osób wynosi 30-80 ng/ml (75-200 nmol/l). Jednej połowie z nich podawano 5000 IU dziennie, drugiej 2000 IU.

Duże dawki

Po 3 miesiącach okazało się, że w grupie, która przyjmuje 2000 IU średni poziome witaminy D we krwi wynosił 30 ng/ml (75 nmol/l – to wciąż dolna granica polskiej normy), ale około połowa wciąż miała niedobory. W grupie, która przyjmowała 5 000 IU średni poziom wynosił 45 ng/ml (114 nmol/L). 93% badanych w tej grupie nie miało już niedoborów. Dla porównania warto te dane zestawić z zaleceniami amerykańskiego Food and Nutrition Board, który uznał dzienną suplementację na poziomie 4000 IU za górną granicę.

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22422304