Oświadczenie w związku z decyzją Prezesa UOKIK z dnia 27 sierpnia 2021 roku

2021-08-30

Solgar Polska oświadcza, iż nie zgadza się z decyzją Prezesa UOKiK i będzie się od niej odwoływał.

Prezes UOKiK błędnie zinterpretował relacje pomiędzy Solgar Polska i aptekami. Stosowany przez Solgar Polska model dystrybucji miał na celu interes konsumentów i zapewnienie im jak najlepszej opieki ze strony aptek. Tymczasem Prezes UOKiK zupełnie nie uwzględnił tych okoliczności, oceniając akta sprawy wyłącznie w jednostronny sposób, w celu uzasadnienia z góry przyjętej tezy.

Czujemy się pokrzywdzeni i nie rozumiemy, dlaczego organ administracji, którego głównym celem powinna być przecież ochrona konsumentów, krytykuje politykę handlową Solgar Polska, nie uwzględniając w ogóle jej korzystnych skutków dla klientów aptek.

Wierzymy, że zarzuty wobec decyzji Prezesa UOKiK zostaną potwierdzone przez sąd w postępowaniu odwoławczym, w wyniku czego Solgar Polska i członkowie jego Zarządu zostaną oczyszczeni z zarzutów.

Ten komunikat o błędzie jest widoczny tylko dla administratorów WordPressa

Błąd: nie znaleziono kanału o identyfikatorze 2.

Przejdź na stronę ustawień kanału Instagramu, aby utworzyć kanał.