Miłorząb japoński

Główne zastosowania:

 • niewydolność naczyń krwionośnych ośrodkowego układu nerwowego (niewystarczający dopływ krwi do mózgu),
 • demencja,
 • depresja,
 • impotencja,
 • zawroty głowy, szum w uszach,
 • stwardnienie rozsiane,
 • neuralgia i neuropatia,
 • niewydolność naczyń obwodowych (chromanie przestankowe, choroba Raynauda, itd.),
 • zespół napięcia przedmiesiączkowego,
 • zwyrodnienie plamki,
 • kruchość naczyń krwionośnych.

Informacje ogólne

Miłorząb Japoński (Ginkgo Biloba) to drzewo liściaste, które rośnie do tysiąca lat: może osiągać wysokość nawet do 30 metrów. Aktywne składniki liści to glikozydy flawonowe miłorzębu, laktony terpenowe, kwercytyna, kaempferol, izorhamnetyna, glukoza, ramnoza, proantycyjanidyny oraz substancje charakterystyczne wyłącznie dla miłorzębu japońskiego: ginkgolidy i bilobalidy.

Wpływ na komórki nerwowe

Poprawa funkcjonowania błony komórkowej i zmiatanie wolnych rodników przez wyciąg z miłorzębu są najbardziej widoczne w komórkach mózgowych. Poprzez poprawę wykorzystywania tlenu i glukozy w komórkach, wyciąg z miłorzębu wykazuje wyjątkowe zdolności do zapobiegania zakłóceniom dostaw krwi do mózgu.

Wpływ na naczynia krwionośne

Wyciąg z miłorzębu wywiera wpływ na system, który reguluje napięcie naczyń krwionośnych. Zwiększa on napięcie układu żylnego wspomagając przez to usuwanie toksycznych metabolitów. Normalizuje też krążenie działając tonizująco. Efekty tego są najbardziej widoczne w obszarze niedokrwionych naczyń. Miłorząb potrafi zwalczać zjawiska wynikające ze skurczów naczyniowych i jednocześnie z taką samą skutecznością przywracać krążenie w naczyniach po paraliżu naczynioworuchowym.

Wpływ na płytki krwi

Ginkgolidy między innymi hamują agregację płytek krwi i ich adhezję oraz przyczyniają się do degranulacji (uwalniania z krwi składników alergicznych i zapalnych).

Zespół napięcia przedmiesiączkowego

Wyciąg z miłorzębu skutecznie przeciwdziała objawom zastoju krwi związanym z zespołem napięcia przedmiesiączkowego a zwłaszcza objawom bólu i tkliwości piersi. U pacjentek odnotowano również poprawę stanu neuropsychologicznego.

Niewydolność naczyniowa mózgu i osłabione funkcje umysłowe

Wykazano, że wyciąg z miłorzębu przyczynia się do istotnego zmniejszenia podstawowych objawów niewydolności naczyniowej mózgu i osłabionych funkcji umysłowych takich jak: krótkotrwałe utraty pamięci, zawroty i bóle głowy, dzwonienie w uszach, depresja, senność. Miłorząb, zwiększa przepływ krwi w mózgu, przez co łagodzi tzw. „skutki uboczne starzenia się”. Badania kliniczne wykazały, że zwiększa on tempo przesyłania informacji na poziomie komórek nerwowych. Wpływ wyciągu z miłorzębu na poprawę pamięci nie ogranicza się wyłącznie do osób starszych.

Choroba Alzhaimera

Wyciąg z miłorzębu wykazuje korzystne działanie w wielu przypadkach demencji starczej w tym i w chorobie Alzhaimera. Jednak jest on najbardziej skuteczny w opóźnianiu pogarszania się funkcji umysłowych we wczesnych stadiach choroby.

Zwyrodnienie plamki i retinopatia cukrzycowa

Wyciąg z miłorzębu dość skutecznie pomaga zwalczać główne czynniki przyczyniające się do starczego zwyrodnienia plamki. W badaniach stwierdzono istotną poprawę ostrości widzenia w zakresie tych dwóch rodzajów problemów.

Działanie antydepresyjne

Wyniki badań wykazują, że wyciąg z miłorzębu może działać jako środek antydepresyjny samodzielnie lub w połączeniu z terapią lekarską.

Impotencja

Wyciąg z miłorzębu może być bardzo pomocny w zaburzeniach wzwodu spowodowanych słabym dopływem krwi do tkanki erekcyjnej.

Właściwości antyalergiczne

Mieszanki ginkgolidów i wyciągu ustandaryzowanego miłorzębu zawierającego 24% glikozydów wykazują działanie w stanach alergicznych ze względu na hamowanie przez nie czynnika aktywującego płytki krwi tzw. PAF.

Suplementacja

Należy wybierać preparaty standaryzowane pod względem zawartości glikozydów flawonowych miłorzębu, laktonów terpenowych i jednocześnie zawierające nieprzetworzony liść miłorzębu. Tylko wtedy możemy czerpać korzyści z pełnej aktywności tego zioła. Badania kliniczne wykazują, że wyciągi z miłorzębu należy stosować regularnie przez 12 tygodni, mimo że w przypadku większości osób korzyści i poprawa pojawiają się w ciągu 2-3 tygodni. Skuteczna porcja dzienna powinna dostarczać: 20 mg glikozydów flawonowych miłorzębu, 5 mg laktonów terpenowych i 45 mg nieprzetworzonego liścia miłorzębu japońskiego.

Piśmiennictwo:

 1. DeFeudis FV (ed.): Ginkgo biloba Extract (Egb 761): “Pharmacological Activities and Clinical Applications”.
 2. EW Funfgeld (ed.): Rokan (Ginkgo biloba). “Recent Results in Pharmacology and Clinic”. Springer-Verlag, New York, 1988.
 3. Kleijnen J and Knipschild P: “Ginkgo biloba”. Lancet 340, 1136-9, 1992.
 4. Kleijnen J and Knipschild P: “Ginkgo biloba for cerebral insufficiency”. Br j Clin Pharmacol 34, 352-358, 1992.