Celadrin

Podczas gdy klienci poszukują alternatyw dla preparatów Vioxx, Celebrex i innych niesterydowych leków przeciwzapalnych jeden produkt zwraca największą uwagę. Produkt ten pod nazwą Celadrin® jest w całości naturalną matrycą specjalnych, cetylowanych, estryfikowanych kwasów tłuszczowych. Oznacza to, że Celadrin® zawiera mieszankę kwasów tłuszczowych, które zostały ustabilizowane poprzez przyłączenie naturalnego alkoholu cetylowego. Preparat ten zawiera mirystoleinian cetylu, mirystynian cetylu, palmitooleinian cetylu, laurynian cetylu, palmitynian cetylu i oleinian cetylu.
Do wyjątkowych właściwości naturalnego produktu Celadrin® zalicza się zdolność szybkiego łagodzenia stanów zapalnych i bólu bez skutków ubocznych, co wykazały próby kliniczne opublikowane na łamach znanego w świecie periodyku Journal of Rheumatology. Celadrin®, który jest dostępny w postaci kremu i kapsułkach, daje klinicznie udowodnione rezultaty.

Jak działa?

Stwierdzono, że Celadrin® wpływa na kilka kluczowych czynników, które przyczyniają się do stanów zapalnych. Jego główne działanie oparte jest na zdolności poprawiania stanu i integralności błon komórkowych. W konsekwencji hamuje produkcję związków zapalnych zwanych prostaglandynami. Zmniejsza również wytwarzanie czynników immunologicznych wywierających niekorzystny wpływ takich jak IL-6, które odgrywają istotną rolę w stanach zapalnych. Mówiąc w prosty sposób – Celadrin® poprawia smarowanie stawów i zapobiega wytwarzaniu związków, które powodują ból i zapalenia.

Jak Celadrin® mógłby pomóc?

W przypadku osób cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów lub inną postać artretyzmu Celadrin® może zmniejszyć ból i stan zapalny w zaatakowanych stawach, poprawiając możliwości ruchu. Badania kliniczne również wykazały, że Celadrin® jest pomocny w łuszczycy poprzez ograniczenie stanu zapalnego skóry. Prawda jest taka, że z uwagi na mechanizm działania Celadrinu® preparat ten może być pomocny w praktycznie wszelkich chorobach, w których istotne znaczenie ma stan zapalny. W szczególności prowadzone są badania w celu dalszego udokumentowania jego wpływu na redukcję białka C-reaktywnego – dość niedawno zidentyfikowanego czynnika ryzyka miażdżycy naczyń krwionośnych (stwardnienia tętnic). Na podstawie obecnie dostępnych informacji można stwierdzić, że Celadrin® jest z pewnością pomocny w przypadku łagodnych dolegliwości i bólów związanych ze zwykłym bólem krzyża, artretyzmem, urazami powysiłkowymi, stłuczeniami i naderwaniem więzadeł. Dalsze badania z pewnością poszerzą wiedzę na temat tego zastosowania.

Jakie są wyniki badań klinicznych?

Badania kliniczne nad Celadrinem® skupiały się przede wszystkim na łagodzeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów. Na przykład w jednym z pierwszych badań sześćdziesięciu czterech pacjentów z przewlekłą chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego poddano ocenie na początku badania oraz po 30 i 68 dniach od rozpoczęcia przyjmowania placebo lub Celadrinu®. Wyniki wykazały, że w porównaniu z placebo Celadrin® poprawia zakres ruchu kolana oraz ogólną sprawność stawu. Stwierdzono, że Celadrin® może stanowić alternatywę dla niesterydowych leków przeciwzapalnych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów.

W innym badaniu oceniano wpływ samego kremu Celadrin® na chorobę zwyrodnieniową stawów kolanowych. Czterdziestu pacjentów losowo przydzielono do dwóch grup: stosujących krem Celadrin® lub placebo. Testy na pacjentach przeprowadzano na trzech etapach: (1) na początku badania, (2) po 30 minutach od początkowego leczenia i (3) po trzydziestodniowym stosowaniu kremu dwa razy dziennie. Ocena obejmowała zakres ruchu kolana, test „wstań i idź” z krzesła i wchodzenia po schodach oraz dwa inne testy czynnościowe. Dla zdolności wchodzenia po schodach i testu „wstań i idź” zaobserwowano istotne skrócenie czasu po 30 minutach od pierwszego zastosowania kremu i po miesiącu stosowania wyłącznie w grupie używającej Celadrinu®. Również dzięki Celadrinowi® zwiększył się zakres ruchu kolan zarówno po 30 minutach od pierwszego zastosowania jak i po miesiącu stosowania. Nie odnotowano natomiast żadnych zmian w grupie placebo. Inne testy czynnościowe również wyraźnie wykazały poprawę dzięki zastosowaniu tego preparatu, natomiast nie uzyskano żadnej poprawy w przypadku placebo.

W jednym z najnowszych badań nad stosowaniem Celadrinu® przez pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego pacjentów poproszono o zajęcie pozycji stojącej na specjalnym podeście na 20 i 40 sekund, aby zmierzyć statyczną stabilność postawy (zdolność stania w wygodny sposób w jednym miejscu przez pewien okres czasu). Również w tym przypadku poprawę odnotowano u pacjentów stosujących krem Celadrin®.

W odróżnieniu od innych naturalnych rozwiązań jedną z najważniejszych cech Celadrinu® jest fakt, że daje niemal natychmiastowe efekty.

Uwaga:

Solgar zaleca ostrożność i unikanie stosowania tego preparatu w przypadku przyjmowania silniejszych leków przeciwkrzepliwych takich jak Warfaryna czy Clopidogrel. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Piśmiennictwo:

  1. Hesslink R Junior, Armstrong D trzeci, Nagendran MV, Sreevatsan S, Barathur R. Cetylated fatty acids improve knee function in patients with osteoarthritis. J Rheumatol. 2002;29(8):1708-12.
  2. Kraemer WJ, Ratamess NA, Anderson JM i inni. Effect of a cetylated fatty acid topical cream on functional mobility and quality of life of patients with osteoarthritis. J Rheumatol. 2004;31(4):767-74.
  3. Kraemer WJ, Ratamess NA, Maresh CM i inni. Effects of treatment with a cetylated fatty acid topical cream on static postural stability and plantar pressure distribution in patients with knee osteoarthritis. J Strength Cond Res. 2005;19(1):115-21.
  4. Darbre PD, Aljarrah A, Miller WR i inni. Concentrations of parabens in human breast tumours. J Appl Toxicol. 2004;24(1)5-13.