Wypełnij formularz,
aby zgłosić działanie niepożądane*

  Masz pytanie?
  Napisz do nas, a chętnie odpowiemy

  W przypadku braku jakichkolwiek danych
  prosimy o wpisanie „brak danych”

  Informacje o produkcie  Numer partii znajduje się pod datą przydatności na szklanej butelce, tuż pod nakrętką, oznaczony jako: BATCH NO. Składa się z samych cyfr. Format: 000000-00.

  Informacje o konsumencie

  Okres użycia

  Symptomy


  Informacja o punkcie sprzedaży

  Jeśli formularz jest zgłaszamy przez farmaceutę, poprosimy o podanie imienia i nazwiska osoby, która wypełnia formularz razem z konsumentem.

  Pytanie dotyczy nazwy oraz adres punktu sprzedaży,
  gdzie produkt został zakupiony.


  *Działanie niepożądane (inaczej skutek uboczny lub efekt uboczny) – każda szkodliwa lub niespodziewana reakcja organizmu człowieka, która występuje po spożyciu określonego suplementu diety w celu odżywczym lub innym fizjologicznym zarówno w ilości podanej na jego oznakowaniu (porcja zalecana do spożycia w ciągu dnia) i w zgodzie z zaleceniami umieszczonymi na jego oznakowaniu jak i w innej ilości i w sposób niezgodny z zaleceniami na oznakowaniu, niezależnie od tego, czy jest ona związana ze spożyciem suplementu diety czy nie.

  Klauzula informacyjna zgodna z RODO.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  W związku z nowymi zasadami ochrony danych osobowych prosimy o informację, czy:
  Wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci: adresu poczty elektronicznej oraz jeżeli zostaną podane – imienia i nazwiska i informacji związanych ze stanem zdrowia, przez Solgar Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skoroszewska 12,
  02 – 495 Warszawa, w celu umożliwienia realizacji procesu reklamacji pomiędzy Panią/Panem a Solgar Sp. z o. o.
  Informujemy, że udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie i w dowolnej formie.

  Klauzula informacyjna zgodna z RODO
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:
  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Solgar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul., Skoroszewska 12, Warszawa (kod pocztowy: 02-495), tel. 22 303 68 00, rodo@solgar.pl.
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie realizacji procesu reklamacji.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia realizacji procesu reklamacji. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych nie będzie możliwe realizowanie procesu reklamacyjnego i związanych z nim obowiązków i uprawnień.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana:
  • nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim;
  • odbiorcami będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa podmioty, którym Solgar Polska Sp. z o. o. powierza przetwarzanie danych w celu archiwizacji.
  6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu reklamacji.

  Twoja wiadomość została wysłana

  Twoja wiadomość trafiła do odpowiedniego specjalisty z naszego zespołu. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.

  Odpowiedź wyślemy na e-mail . Kopia wiadomości została wysłana na Twojego maila.

  Ok, rozumiem