System Smart Manufacturing

W firmie Solgar stosujemy specjalnie opracowaną metodologię prognozowania, która pomaga nam mierzyć popyt na nasze produkty. Dzięki naszemu doświadczeniu i takim informacjom określamy najbardziej sprawny, oszczędny i wydajny sposób wytwarzania naszych produktów. Tworzyliśmy go na podstawie naszych własnych doświadczeń przez wiele lat – określamy go mianem Inteligentnej Produkcji Systemowej (System Smart Manufacturing). Aby zapewnić świeżość produktów i ich najwyższą jakość, częściej wytwarzamy nasze produkty w mniejszych partiach. Pozwala nam to uzyskać płynność zapasów i nie dopuszczamy w ten sposób do tego, aby na naszych produktach osiadł kurz.

Receptury

Receptura opisuje wszystkie niezbędne punkty i aspekty konieczne do wytwarzania danego produktu. Receptura zawiera więc szczegółowe informacje, począwszy od specyfikacji składników poprzez procedury produkcyjne i laboratoryjne, skończywszy na informacjach, które umieszcza się na etykiecie produktu. Receptura każdego produktu uwzględnia wyłącznie poziomy składników, które wynikają z dostępnych badań naukowych w celu zapewnienia skuteczności oddziaływania produktu na organizm.

Fabryka

Mimo iż Produkty Solgara są dostępne w ponad 50 krajach na świecie, Solgar nie stosuje konfekcjonowania. Wszystkie produkty są wytwarzane, przechodzą testy laboratoryjne i są pakowane w wytwórni w Leonii w stanie New Jersey w USA. Fabryka spełnia wszystkie obowiązujące normy i standardy w przemyśle farmaceutycznym. Posiada system filtracji wody używanej do produkcji zgodnie z normami Farmakopea Stanów Zjednoczonych. W fabryce kontrolowany jest system przepływu powietrza wraz z pełną filtracją przez filtry typu HEPA. Poszczególne etapy produkcji i poszczególne urządzenia znajdują się w odseparowanych obszarach i pomieszczeniach. Firma Solgar posiada własne w pełni wyposażone oraz certyfikowane laboratorium. Pozwalające na wykorzystanie wszelkich testów kontroli jakościowych w standardzie farmaceutycznym. Wszystkie procesy produkcyjne, testy, a nawet sposób czyszczenia, są odpowiednio opisane i wykonywane według standaryzowanych procedur.

Produkcja

Weryfikacja surowców

Przed przyjęciem każdego składnika następuje procedura weryfikacyjna:

  • etap I – kontrola dokumentacji, która musi zawierać szczegółową specyfikację;
  • etap II – następuje wyłącznie w przypadku przejścia etapu I w 100 % w zgodności z procedurą. W etapie drugim pobierane są próbki i następuje weryfikacja danych, co do Zgodności z recepturą i specyfikacją
  • etap III – zwrot do dostawcy w przypadku jakiejkolwiek niezgodności ze specyfikacją dla etapu II. Przyjęcie do magazynu produkcyjnego (etap I i II wykonuje się na terenie tzw. magazynu kwarantannowego)

Ważenie

Najważniejszym etapem produkcyjnym jest ważenie. Specjalny komputerowy system zapobiega niedokładności w ważeniu oraz wszelkim pomyłkom składników, które ewentualne mogłoby się znaleźć nie „w swoim produkcie”. Składniki po ważeniu, gromadzone są na specjalnym obszarze zarezerwowanym dla składników do danego produktu. Tworzą „zestaw” – wszystkich składników produktów.

Łączenie, mieszanie

Zestawy następnie trafiają do działu mieszania gdzie składniki są sprawdzane pod kątem zgodności z recepturą. Szczegółowe instrukcje receptury określają, jakie składniki mieszamy, w jakich mieszalnikach oraz w jaki sposób. Po zakończeniu procesu mieszanina jest badana pod względem zgodności recepturą na tym etapie.

Kapsułkowanie, kompresja

Uzyskane mieszanki zgodnie z harmonogramem receptury trafiają do działu kapsułkowania lub kompresji w celu wypełnienia nimi kapsułek bezżelatynowych lub uformowania tabletek. Urządzenia ustawia się zgodnie ze specyfikacjami formuły wzorcowej dla danej partii, a pobierane próbki przekazuję się zgodnie do jednostki odpowiedzialnej za kontrolę jakości w celu monitorowania testów laboratoryjnych gotowych kapsułek czy tabletek. Na każdym etapie procesu kapsułkowania lub kompresji przeprowadzane są testy zgodnie z instrukcjami dotyczącymi produkcji i odnotowane są w dokumentacji. Po zakończeniu procesu produkt jest ważony i partia jest ewidencjonowana.

Powlekanie

Tabletki następnie trafiają do działu powlekania w celu naniesienia filmu roztworu wodnego. Chroni on składniki przed wpływami środowiska i czyni połykanie tabletek Solgara bezproblemowym. Podczas procesu powlekania kontrolowanych jest szereg jego elementów. Jest to konieczne, aby tabletki umieszczone w powlekarkach były obrabiane zgodnie ze specyfikacjami receptury dla danej partii. Kontroluję się temperaturę, tempo natryskiwania, ciśnienie rozpylania, prędkość powlekania. Po zakończeniu procesu powlekania produkt jest ważony i ewidencjonowany.

Kontrola jakości

Przed rozpoczęciem pakowania próbki kapsułek i tabletek uzyskane w trakcie procesu produkcji poddawane są kompletnym testom, jakości. Po pozytywnym zakończeniu testowania partia przygotowana jest do pakowania.

Pakowanie

Nawet na tym etapie przed zapakowaniem każdej partii produktu linie pakujące są częściowo demontowane w celu wyczyszczenia części mających kontakt z produktem. Wszystkie produkty Solgar od 1947 roku są pakowane w szklane buteleczki ze szkła przeznaczonego do celów farmaceutycznych. Specjalne procedury kontrolne umożliwiają sposób śledzenia procesu pakowania produktu. Procedury te – elektroniczne i fizyczne, pozwalają zweryfikować między innymi: ilość tabletek/kapsułek, szczelność zamknięcia zabezpieczającego, przyleganie i prawidłowość etykiety. Kontrole odbywają się co 30 minut. Po zakończeniu butelkowania cała dokumentacja przekazywana jest do działu kontroli jakości, która po analizie zgodności całej dokumentacji z „formuła wzorcową” przekazuje produkt do dystrybucji.