Testy w laboratorium kontroli jakości

Firma Solgar dysponuje własnym laboratorium kontroli jakości, aby zapewnić, że wszystkie produkty spełniają nasz standard Gold Standard pod względem czystości i potencji. Solgar przeprowadza różnorodne kontrole, od weryfikowania pisemnych specyfikacji surowców i produktów po kontrole podczas produkcji i testy przed przekazaniem produktów gotowych do wysyłki.

Solgar testuje każdą składnik i każdą partię gotowych produktów zanim zostanie ona zaakceptowana zarówno przed procesem produkcyjnym jak i wysyłki. Odrzucane surowce są natychmiast odsyłane do dostawców. Podjęliśmy dodatkowe działania, aby nie dopuszczać surowców o niskiej jakości do wytwórni i laboratorium firmy Solgar.

Wszystkie surowce, do momentu potwierdzenia najwyższej jakości, są przechowywane w magazynie kwarantannowym. O ile to wskazane Solgar zleca przeprowadzanie niezależnych testów przez certyfikowane laboratoria, w których pracują wykwalifikowani naukowcy i technicy stosujący dostępne, zatwierdzone metodologie.

Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować wysoki standard i jakość naszych produktów.

Testy gwarancji jakości

W firmie Solgar funkcjonuje w pełni sprawne i nowoczesne laboratorium kontroli/gwarancji jakości, którym kierują doskonale wyszkoleni specjaliści. Nasze laboratorium ostatecznie decyduje o tym, czy dane produkty z etykietą Solgar trafią do rąk konsumentów. Żaden produkt firmy Solgar nie może opuścić zakładu bez odpowiedniej dokumentacji i zezwolenia wykazującego, że zostały dotrzymane najwyższe standardy jakości.

Solgar blisko współpracuje z renomowanymi organizacjami naukowymi w celu porównywania i wymiany najnowszych osiągnięć oraz innowacji, podnoszenia standardów i rozwoju nauki o właściwym odżywianiu. Społeczność naukowa powszechnie uznaje i szanuje nas jako liderów i ekspertów w dziedzinie badań witamin, minerałów, ziół i innych składników odżywczych.

Tempo rozpadu i testy

Produkty firmy Solgar opracowujemy w ten sposób, aby ich rozpad odbywał się w odpowiednim tempie i zgodnie z procedurami USP/NF (United States Pharmacopea/National Formulary – Farmakopea USA/Krajowy Receptariusz) i zapewniały oczekiwane działanie. Oznacza to, że tabletki i kapsułki Solgar rozpadają i rozpuszczają się w ciągu 30-45 minut od chwili spożycia. Solgar przeprowadza różnorodne testy jakości przez cały proces produkcji oraz w laboratorium kontroli jakości, aby zagwarantować, że produkty będą spełniać określone specyfikacje.
Tabletki dojelitowe rozpadają się w dalszej części przewodu pokarmowego, aby dostarczyć najważniejsze składniki odżywcze do tych części jelit, gdzie zostaną najlepiej przyswojone.

Testy stabilności i oznaczanie terminu przydatności

Solgar szanuje swoich klientów. Wysoko cenimy sobie zaufanie, jakim darzą nas kolejne pokolenia lojalnych konsumentów. Mając na uwadze to zaufanie wykorzystujemy naukowe metody do obliczania okresów trwałości naszych produktów. Celem testów stabilności jest zagwarantowanie, że skład produktów jest w 100% zgodne z informacjami podanymi na etykiecie przez cały okres ich przechowywania.

Laboratoryjny standard wody

Woda wykorzystywana do wszelkich badań i analiz w naszym laboratorium podlega procesowi filtracji zgodnym z farmakopeą amerykańską (USP Farmakopea).