Czy wiesz, że…

Czy wiesz, że…

  1. Solgar wymaga ścisłej specyfikacji surowców od każdego dostawcy, podczas każdej dostawy. Specyfikacja nie może być starsza niż 30 dni licząc od daty dostawy. Specyfikacja musi zawierać wszystkie parametry uwzględnione w „formule wzorcowej” czyli recepturze produktu, a są to między innymi wyniki: analiz mikrobiologicznych, analiz zawartości metali ciężkich i różnego rodzaju zanieczyszczeń, w tym specjalistyczne wyniki analiz uzyskane metoda pozwalająca zidentyfikować surowiec. Dane są weryfikowane i odnotowana jest ich zgodność na karcie przyjęcia produktu.
  2. Technik przyjmujący surowiec od dostawcy postępuje według ścisłych standaryzowanych procedur obejmujących w pierwszej kolejności sprawdzenie czystości ogólnej przestrzeni, w której był przewożony towar – sprawdza czy nie ma jakichkolwiek zanieczyszczeń, brudu, plam substancji, czy panuje tam odpowiednia temperatura, czy zapach jest specyficzny i nie wskazuje źródeł zanieczyszczeń czy rozszczelnień. Następnie sprawdza pojemniki pod względem zamknięcia i uszkodzeń. Na tym etapie jakiekolwiek odstępstwo od tzw. „check list” powoduje odesłanie towaru do dostawcy nawet bez weryfikacji dokumentacji.
  3. Po uzyskaniu przez dostawcę surowców akceptacji wstępnej, która umożliwia pozostanie surowców na terenie strefy kwarantannowej następuje analiza specyfikacji technicznej surowca. Polega ona w pierwszej kolejności na porównaniu próbek surowca ze standaryzowanymi wzorcami surowca. Porównuje się: kolor, stan fizyczny, zapach. Solgar posiada wystandaryzowane wzorniki do kilkuset składników. Jeżeli wszystkie punkty tej fazy oznaczone są jako pozytywne, przystępuje się do porównania dokumentacji, z dokumentacją referencyjną danego składnika. Gdy i ten etap uzyskuje 100% zgodności następuje pobranie próbek do analizy.
  4. Pobieranie próbek dostarczonych surowców do analizy odbywa się po szczegółowym sprawdzeniu specyfikacji produktów, zgodności na tym etapie pozwala na umieszczeniu dostarczonych surowców na terenie magazynu kwarantannowego. Próbki pobiera inna osoba niż ta, która przyjęła składnik do magazynu. Przed pobraniem próbek technik sprawdza zgodność dokumentacji z poprzedniego etapu. W Solgarze stosujemy dwa lub trzy etapowy system kontroli. Pozwala to w 100% uniknąć pomyłek.
  5. Solgar do pobierania próbek surowców w celu dokonywania szczegółowych analiz stosuje farmaceutyczną metodę (stosowaną również przez wojsko) tzw. metoda pierwiastka kwadratowego oznacza to, że pobieranych jest √n + 1próbek gdzie n to ilość dostarczonych pojemników np. 9 pojemników pobiera się 4 próbki testowe.
  6. Pobrane próbki dostarczone są do laboratorium Kontroli Jakości Solgara i szczegółowo analizowane i badane. Powtarza się wszystkie badania wymagane w specyfikacji surowca (mikrobiologia, metale ciężkie, identyfikuje się składnik, analizuje się i przez to wyklucza inne zanieczyszczenia np. PCB) plus wykonuje się opracowane własne testy kontroli. Uzyskane na tym etapie przez surowiec pozytywnej weryfikacji oznacza: nadanie surowcowi numeru kodowego produkcji i przyjęcie surowca do magazynu produkcyjnego.
  7. Wszystkie surowce i składniki, które nie spełniają choćby jednego punktu w specyfikacji przyjęcia surowca i składnika są odsyłane do dostawcy. Wszyscy dostawcy, z którymi współpracuje firma Solgar zdają sobie sprawę z naszych wysokich wymagań. My dzięki temu mamy pewność, że w naszych produktach znajdują się najświeższe składniki o najwyższej jakości.
  8. Solgar nie posiada magazynów produktów gotowych. Wszystkie produkty wytwarzane są jako świeże w ilości zapewniających szacowaną 3 miesięczna sprzedaż. Specjalny system dystrybucji oparty na bezpośredniej dostawie do aptek z pominięciem hurtowni pozwala skrócić do minimum czas transportu. Dzięki temu produkty Solgara to najświeższe dostępne na rynku witaminy, minerały i zioła.
  9. Produkty Solgara zachowują pełną potencję do ostatniego dnia daty ważności podanej na szyjce butelki produktu. Oznacza to 100% zgodności składu tabletki czy kapsułki ze składem podanym na etykiecie produktu do końca daty ważności. Odzwierciedla to naszą dbałość o pacjenta oraz wiedzę i doświadczenie zdobyte na przełomie ponad 65 lat.
  10. Solgar używa do pakowania swoich produktów wyłącznie szklanych butelek. Robimy to od samego początku powstania firmy mimo, iż opakowania plastikowe są tańsze jednak nie są w stanie ochronić tak produktów jak butelki szklane. Używamy butelki ze szkła przeznaczonego do celów farmaceutycznych bezołowiowego i nieporowatego o odpowiedniej grubości. Szkło takie jest bezwonne i szczelne. Najlepiej chroni przed światłem, wilgocią i zmianami temperatury i nie reaguje ze składnikami. Do tej pory nie wymyślono lepszego materiału do przechowywania naturalnych składników.